Par projektu

Stils

19. un 20.gadsimtu mijā eklektisma stilu aizstāj jauni stili mākslā un arhitektūrā,  pirmam no kuras kļuva Modern,  kas nosaukts par godu Parīzes galerijai "La Maison Moderne" (Mūsdienu Nams).  Modern stila arhitektūrai bija raksturīga tiekšanās radīt estētiski skaistas un funkcionālas ēkas. Liela uzmanība tika pievērsta ne tikai ēku ārējam izskatam, bet arī interjeram, kurš tika veidots ļoti pārdomāti un rūpīgi. Visiem ēku konstruktīviem elementiem – kāpnēm, durvīm, pīlāriem, balkoniem – piemita mākslinieciska forma un apstrāde. Par Modern stila filozofijas galveno saukli kļuva „art, as a way of life” jeb „māksla kā dzīves stils”. 

Modern stilā radītie priekšmeti sevī apvieno gan mākslas, gan utilitārās funkcijas, iesaistot mākslas pasaulē visas cilvēces darbības sfēras. Citās valstīs modern stilam ir daudz sinonīmu: ASV – „tiffany” (par godu Tiffany & Co), Francijā – „art nouveau” un „fin de siècle” (burtiskā nozīmē – „gadsimta beigas”), Vācijā – „Jugendstil” (pēc 1896.gada dibināta ilustrēta žurnāla „Die Jugend” , jūgendstils), Austrijā – „Secessionsstil”, Lielbritānijā – „modern style”.

20.gadsimta sākumā Nacionālā Romantisma stils ir izpaudies kā atbildes reakcija uz jūgendstila izpausmēm Rīgas arhitektūrā un ir organiski savienojies ar jūgendstilu, kuram bija raksturīga atteikšanās no visa vecā, neērtā un tikai visa jaunā, praktiskā atzīšana. Tādēļ jau 1905.gadā Rīgā ir parādījušies jaunā stila pirmie paraugi – E. Laubes projektētie darbi. Jaunā stila ēkām bija raksturīgas šādas iezīmes: dabā sastopamu materiālu izmantošana ēkas fasādes dekorām (raupjš akmens, raupjš apmetums utt.), koka elementi, etniskais raksts.

Jaunais stils akcentēja vertikālās līnijas – erkeri, starpstāvu ornaments, vertikāli izstiepti torņi. Latviešu romantisms pilsētas daudzstāvu namu arhitektūrā kļuva par jaunās buržuāzijas finanšu labklājības rādītāju. Var apgalvot, ka šis stils, kurš attīstījās uz nacionālas etnogrāfiskas augsnes, kalpoja namu īpašnieku un komersantu komerciālām interesēm, jo uzskatāmi demonstrēja šī stila ēku īpašnieku stabilu labklājības līmeni.