Rekonstrukcija

Konstruktīvie risinājumi

Lai daudzdzīvokļu mājai dāvātu jaunu dzīvi un tās iemītniekiem nodrošinātu visaugstāko komforta līmeni, veikti šādi darbi:

  • Nolemts veikt nokalpojušo koka pārsegumu pilnīgu nomaiņu, uzstādot dzelzsbetona pārsegumus. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem un rūpīgiem aprēķiniem, veikti pamatu un sienu speciāli stiprināšanas darbi, pēc kuru pabeigšanas galvenās ēkas visu stāvu vecie pārsegumi tika demontēti un nomainīti.
  • Daudzdzīvokļu mājas jumta konstrukcija nomainīta un siltināta atbilstoši energoefektivitātes standartiem.
  • Izbūvētas jaunas liftu šahtas visās ēkās.Ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka mūsu daudzdzīvokļu māja kalpos saviem iemītniekiem vēl vairākus gadu desmitus, izskatoties tikpat krāšņi kā tikko uzcelta un dāvājot estētisku baudu vairākām Rīgas iedzīvotāju paaudzēm un pilsētas viesiem.